S.S.S

Emir İletimi

Emir Tipleri
Borsa İstanbul’da işlem yaparken, sadece piyasa emri ve limit emri kullanılabilmektedir.
Piyasa Emri
Piyasa emri, sadece miktar belirtilerek fiyat belirlemeden gerçekleştirilen bir emir türüdür. Bu emir türünde fiyat, piyasada anlık olarak mevcut olan fiyattır.

Bu emir tipi, alım veya satım emri veren bir kişinin emriyle, karşı tarafta tam tersi olan emir "o anki piyasa fiyatı" üzerinden eşleşir ve işleme dönüşür. Yani, almak veya satmak istediğiniz hisse senedi, o anki piyasa fiyatında işlem görüyorsa, bu fiyattan alım veya satım gerçekleşir.

Ani fiyat hareketleri durumunda piyasa fiyatı çok dalgalı olabilmektedir. Bu durumda, hissenin piyasadaki anlık değeri doğrultusunda daha yüksek fiyattan alabilir veya daha düşük fiyattan satabilirsin.
Borsa İstanbul Limit Emri Süresi
Borsa İstanbul'da verdiğin bütün emirler, piyasa kapanış saatine kadar geçerli olmaktadır. Bu yüzden ileri tarihli emirler ne yazık ki kabul edilememektedir.

Blupay üzerinden, borsanın kapalı olduğu bir zamanda verdiğin emirler ise emir tarihini takip eden ilk iş gününde borsaya yönlendirilmektedir. Ama eğer aynı gün içinde gerçekleşmezse, Borsa İstanbul tarafından otomatik olarak iptal edilecektir.
Limit Emrini Güncelleme
Limit emir oluşturduktan sonra açtığın emir üzerinden belirlediğin emir fiyatını veya işlem yapmak istediğin hisse sayısını değiştirebilirsin.

Hesap Açma süreçleri

Yatırımcı Hesabı Açılma Süreci
Mobil uygulamamızı indirerek görüntülü görüşme ile yatırım hesabınızı açabilirsin.

Hesap açmak isteyen yatırımcıların 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair mevzuata uygun olarak kimlik tespiti yapıldıktan sonra, gerekli bilgi ve belgeleri alıp müşteri hesaplarını açıyoruz.

Eğer yönetmelikler ve yasalar dijital hesap açma sürecine izin veriyorsa süreç tamamlanmaktadır.
Yasaklı Müşteriler
Hesap açılacak müşteri adayı, yurt dışı ve yurt içi 500 üzeri sakıncalı listelerde taranarak hesap açılış süreci devam ettirilmektedir.

Yasaklı müşteri olduğu tespit edilen kullanıcıların yasaklı olduğu süre içerisinde hesap açılamamaktadır.
Uygunluk Testi
Hesap açılacak müşteriler için elektronik ortamda “Uygunluk Testi” yapılmaktadır. Uygunluk testi sonuçlarına göre müşterilere hangi hizmetlerin sunulabileceği tespit edilmektedir.  

Uygunluk Testi sonucuna uygun olmayan ürün alımı gerçekleştirmek isteyen müşterilerin, bu işlemlerden doğacak riski kabul ettiklerine dair bir sözleşmeyi dijital olarak imzalamaları gerekmektedir.
Profesyonel Müşteriler
Hesap açma sürecinde, müşteri adayının profesyonel müşteri olup olmadığı kontrol edilmektedir. Profesyonel müşteri olarak kabul edilen aşağıdaki kuruluşlar platformumuzdan yararlanamamaktadır.

Portföy yönetim şirketleri, yatırım fonları, yatırım ortaklıkları, emeklilik yatırım fonları, bankalar, aracı kurumlar, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri ile bunlara muadil yurt dışında yerleşik kuruluşlar.

Emekli ve yardım sandıkları, 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20’nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar-Kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gibi yerel kuruluşlar ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlar.

Nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu SPK tarafından kabul edilebilecek diğer kuruluşlar.

Aktif toplamının 50 milyon TL’nin, yıllık net hâsılatının 90 milyon TL’nin,  özsermayesinin 5 milyon TL’nin üzerinde olması şartlarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar-Talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilen müşteriler.

Para çekme ve Yatırma Süreçleri

Para çekme işlemleri
Yurtiçi işlemler için müşterilerin hesaplarından para çekme, virman yapma gibi talimatları talimatın verilmesini takip eden iş günü gerçekleştirilmektedir.